Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Konkurrensen i offentliga upphandlingar minskar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Komplettering i efterhand var ok


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Få småföretag deltar i offentliga upphandlingar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Upphandlingsutbildningar under våren

Strategiska upphandlingar

Strategiska upphandlingar, vecka 4

Fler erfarenheter

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Lägst pris vanligast i offentliga upphandlingar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Strängare regler mot mutor


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Förlängt ramavtal gav böter


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Så kommunicerar du i upphandlingar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Upphandlingsdagarna 2015


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Aktuellt om livsmedelsupphandlingar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Offentlig sektor köper allt mer verksamhet


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Lagen om valfrihetssystem (LOV) - vägledning för utförare


- Anbud24:

Missa inte nästa års nätverksträffar!


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Regeringen vänder i frågan om vårdval


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Västerbotten toppar Upphandlingsbarometern


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Hjälp till att göra ramavtalen bättre


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Webbsänt seminarium om den nya upphandlingslagstiftningen


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Avtalsuppföljning av vård och omsorgstjänster


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Byggentreprenaden var inget undantag från LOU


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Leverantörsmöte för resebyråtjänster


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Så förbättrar du dialogen


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

VGR största köparen av utrustning och apoteksvaror


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

KKV vill ha flexiblare regler


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Halvdag med direktupphandling på tre orter


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Borlänge och Lund köper mest ekologiska livsmedel


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Viktigt komma förberedd till dialogmöten


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Förstudie av tryckeritjänster


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Så ska byggentreprenader upphandlas


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Tvingande hänsyn till allmänintresset gick före böter


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Resebyråseminarium i oktober


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Måste visa att du lidit skada


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Affärsmöjligheter i EU


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Skärpta krav på städtjänster


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Öppet möte om giftfri förskola

Läs allt om:

Nätverksträffar 2015

Missa inte årets nätverksträffar

Lär dig mer av experter och nätverka med kollegor på Anbud24:s nätverksträffar! Här hittar du datumen för alla nätverksträffar under 2015.

Anbud24 på Linkedin

Anbud24 på LinkedIn

LinkedInNätverka med andra Anbud24-medlemmar i vårt forum på Linkedin.

Säljskolan

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Visa på andra nyttor


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Bygg relationer med rätt personer


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Påverka nästa upphandling redan i säljmötet


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Ledningen måste skapa tydliga mål


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Jobba metodiskt med din försäljning

Överprövning

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Likabehandlingsprincipen - grundläggande i upphandlingar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Proportionalitetsprincipen - grundläggande i upphandlingar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Så fungerar en avtalsspärr


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Synnerlig brådska får inte bero på bristande planering


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Alltid skriftlig ansökan om överprövning

Rättsfallsanalys

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Striktare tillämpning av onormalt låga anbud


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Skadestånd då rangordningen missades i avropet


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Försäkringsmäklare från samma bolag var underleverantör


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Viktigt vara tydlig vid åberopande av annans kapacitet


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

HFD gick emot underrätternas domar

Anbudsexperten svarar

Anbudsskolan

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Leta skall-krav och utvärderingskriterier


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Planera innan du börjar skriva


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Skapa dig en bild av upphandlingen


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Hitta rätt affär


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Var tydlig med ditt budskap i e-anbudet

Marknadsanalys

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Dialog kan ge färre överprövningar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Hälften av kraven i LOV-upphandlingar är uppföljningsbara


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Kunskap största hindret för miljöanpassade inköp


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Stark prispress i städupphandlingar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Ekologisk trend på den offentliga livsmedelsmarknaden

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Krävs särskilda skäl för att frångå rangordningen

Nätverksträffen 23/5

Ladda hem presentationen

Sök på Anbud24

Bli medlem i Anbud24

Gör bättre affärer
med offentlig sektor

Bo Nordlin

Anbud24 är analys- och nyhetstjänsten för dig som arbetar aktivt med anbud mot offentlig sektor. Bli medlem i Anbud24 och skaffa dig ett försprång.
Bo Nordlin, chefredaktör

Frågor, tips eller synpunkter?

Kontakta oss!

Vi gör Anbud24 för dig som jobbar strategiskt med anbud mot offentlig sektor. Därför vill vi ha dina synpunkter på hur vi kan göra den här tjänsten bättre och vad du saknar. Kontakta oss här.

Om Anbud24

Anbud24 är en medlemssajt för dig som arbetar med försäljning till offentlig sektor. Innehållet på sajten är låst för icke-medlemmar. Förutom medlemssajten arrangerar Anbud24 nätverksträffar. Anbud24 är en systersajt till Upphandling24 som bevakar offentlig upphandling och till Inköp24 som vänder sig till inköpare i privat näringsliv.

Platsannonser Anbud24

Erbjudande från OPIC


Prova bevaka offentlig upphandling utan kostnad


Nyheter från Upphandling24

Synpunkter på sajten? Kontakta sajtansvarig: Bo Nordlin | Kontakta Anbud24 | Om cookies, personuppgifter & copyright
Karlbergsv. 77 106 78 Stockholm Tel: 08-453 60 00 Karta |