Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Så kommunicerar du ditt säljbudskap


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Onödigt lång tid för direktupphandlat avtal


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Juridik i kommunala bolag


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Tydligare regler när KKV gör gryningsräder

Strategiska upphandlingar

Strategiska upphandlingar, vecka 14

Fler erfarenheter

Exklusivt för medlemmar

Anbud24

6 myter om dialog i offentlig upphandling


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Slöt avtal trots inlämnad överprövning


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Offentlig upphandling av livsmedel – seminarium i Umeå och Stockholm


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Tipsa om mellanhänder i upphandling


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Frukostseminarium om städtjänster


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Nominera årets hållbara leverantör och upphandlare


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Så många överprövningar avgörs


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Upphandlingsdagarna i efterhand


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Nätverksträff 25/3: Workshop om att skriva vinnande anbud


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Konkurrera på rätt sätt


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Tillväxthinder för småföretag


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Ny vägledning för leverantörer i valfrihetssystem


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Upphandlingsrättsliga principerna gäller under hela förfarandet


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Konkurrensen i offentliga upphandlingar minskar


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Komplettering i efterhand var ok


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Få småföretag deltar i offentliga upphandlingar


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Upphandlingsutbildningar under våren


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Lägst pris vanligast i offentliga upphandlingar


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Strängare regler mot mutor


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Förlängt ramavtal gav böter


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Så kommunicerar du i upphandlingar


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Upphandlingsdagarna 2015


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Aktuellt om livsmedelsupphandlingar


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Offentlig sektor köper allt mer verksamhet


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Lagen om valfrihetssystem (LOV) – vägledning för utförare


Anbud24

Missa inte nästa års nätverksträffar!


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Regeringen vänder i frågan om vårdval


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Västerbotten toppar Upphandlingsbarometern


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Hjälp till att göra ramavtalen bättre


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Webbsänt seminarium om den nya upphandlingslagstiftningen

Läs allt om:

Nätverksträffar 2015

Missa inte årets nätverksträffar

Lär dig mer av experter och nätverka med kollegor på Anbud24:s nätverksträffar! Här hittar du datumen för alla nätverksträffar under 2015.

Anbud24 på Linkedin

Anbud24 på LinkedIn

LinkedInNätverka med andra Anbud24-medlemmar i vårt forum på Linkedin.

Säljskolan

Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Visa på andra nyttor


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Bygg relationer med rätt personer


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Påverka nästa upphandling redan i säljmötet


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Ledningen måste skapa tydliga mål


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Jobba metodiskt med din försäljning

Överprövning

Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Transparensprincipen – viktig princip om öppenhet


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Likabehandlingsprincipen - grundläggande i upphandlingar


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Proportionalitetsprincipen - grundläggande i upphandlingar


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Så fungerar en avtalsspärr


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Synnerlig brådska får inte bero på bristande planering

Rättsfallsanalys

Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Hade inte rätt att åberopa annans kapacitet


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Striktare tillämpning av onormalt låga anbud


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Skadestånd då rangordningen missades i avropet


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Försäkringsmäklare från samma bolag var underleverantör


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Viktigt vara tydlig vid åberopande av annans kapacitet

Anbudsexperten svarar

Anbudsskolan

Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Leta skall-krav och utvärderingskriterier


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Planera innan du börjar skriva


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Skapa dig en bild av upphandlingen


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Hitta rätt affär


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Var tydlig med ditt budskap i e-anbudet

Marknadsanalys

Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Sund offentlig upphandling


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Dialog kan ge färre överprövningar


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Hälften av kraven i LOV-upphandlingar är uppföljningsbara


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Kunskap största hindret för miljöanpassade inköp


Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Stark prispress i städupphandlingar

Exklusivt för medlemmar

Anbud24

Så gör du innan, under och efter en ramavtalsupphandling

Nätverksträffen 23/5

Ladda hem presentationen

Sök på Anbud24

Branschrapport Doublecheck

Ladda hem din egen branschrapport

Här kan du beställa en rapport från Doublecheck, kostnadsfritt för dig som är medlem i Anbud24. Rapporten visar hur stor er försäljning är till stat, landsting och kommun. Du får också se omsättningen för de tio största konkurrenterna (baserat på SNI-kod).

Doublecheck

Bli medlem i Anbud24

Gör bättre affärer
med offentlig sektor

Bo Nordlin

Anbud24 är analys- och nyhetstjänsten för dig som arbetar aktivt med anbud mot offentlig sektor. Bli medlem i Anbud24 och skaffa dig ett försprång.
Bo Nordlin, chefredaktör

Frågor, tips eller synpunkter?

Kontakta oss!

Vi gör Anbud24 för dig som jobbar strategiskt med anbud mot offentlig sektor. Därför vill vi ha dina synpunkter på hur vi kan göra den här tjänsten bättre och vad du saknar. Kontakta oss här.

Om Anbud24

Anbud24 är en medlemssajt för dig som arbetar med försäljning till offentlig sektor. Innehållet på sajten är låst för icke-medlemmar. Förutom medlemssajten arrangerar Anbud24 nätverksträffar. Anbud24 är en systersajt till Upphandling24 som bevakar offentlig upphandling och till Inköp24 som vänder sig till inköpare i privat näringsliv.

Platsannonser Anbud24

Erbjudande från OPIC


Prova bevaka offentlig upphandling utan kostnad


Nyheter från Upphandling24

Synpunkter på sajten? Kontakta sajtansvarig: Bo Nordlin | Kontakta Anbud24 | Om cookies, personuppgifter & copyright
Karlbergsv. 77 106 78 Stockholm Tel: 08-453 60 00 Karta |