Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Förstudie om upphandling av kontorsmaterial


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Vägledning om miljömärkning


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Leverantörerna behandlades lika


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Hållbar upphandling i fokus

Strategiska upphandlingar

Strategiska upphandlingar, vecka 16

Fler erfarenheter

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Så många överprövar upphandlingar varje år


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Kommersiella villkor


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Krav om meddelarfrihet stred inte mot LOU


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Förstudie om IT-utbildning


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Så kan korruption förebyggas


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Höjd direktupphandlingsgräns efter 1 juli


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Rätt att förkasta låga anbud


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Nytt telefonnummer vid upphandlingsfrågor


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Olagligt anbudssamarbete gav 2,5 miljoner i böter


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Förstudie om programvaror och tjänster


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Kvaliteten ska stärkas inom äldreomsorgen


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Uppföljning i fokus på konferens


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Myndigheter får inte snedvrida konkurrensen


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Samlat stöd för innovationsupphandling


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Nya tröskelvärden

Anbud24 på Linkedin

Säljskolan

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Jobba metodiskt med din försäljning

Överprövning

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Synnerlig brådska får inte bero på bristande planering


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Alltid skriftlig ansökan om överprövning

Rättsfallsanalys

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

HFD gick emot underrätternas domar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Måste klart framgå vem anbudet kommer ifrån


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

"Laga kraft" viktig för bedömning av proportionalitet


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Kommunen direktupphandlade - fick rätt av domstol


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Valmöjligheter vid förnyad konkurrensutsättning

Anbudsexperten svarar

Anbudsskolan

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Leta skall-krav och utvärderingskriterier


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Planera innan du börjar skriva


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Skapa dig en bild av upphandlingen


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Hitta rätt affär


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Var tydlig med ditt budskap i e-anbudet

Marknadsanalys

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Stark prispress i städupphandlingar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Ekologisk trend på den offentliga livsmedelsmarknaden


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Byggbranschen överlägset störst på offentlig marknad


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Så kan sociala krav ställas i offentliga upphandlingar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Hitta affärer i Norge

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Viktigt vara taktisk vid ramavtal

Nätverksträffen 23/5

Ladda hem presentationen

Sök på Anbud24

Bli medlem i Anbud24

Gör bättre affärer
med offentlig sektor

Anbud24 är analys- och nyhetstjänsten för dig som arbetar aktivt med anbud mot offentlig sektor. Bli medlem i Anbud24 och skaffa dig ett försprång.


Bo Nordlin, chefredaktör

Frågor, tips eller synpunkter?

Kontakta oss!

Vi gör Anbud24 för dig som jobbar strategiskt med anbud mot offentlig sektor. Därför vill vi ha dina synpunkter på hur vi kan göra den här tjänsten bättre och vad du saknar. Kontakta oss här.


Anbud24 är en medlemssajt för dig som arbetar med försäljning till offentlig sektor. Innehållet på sajten är låst för icke-medlemmar. Förutom medlemssajten arrangerar Anbud24 nätverksträffar. Anbud24 är en systersajt till Upphandling24 som bevakar offentlig upphandling och till Inköp24 som vänder sig till inköpare i privat näringsliv.

Platsannonser Anbud24

Erbjudande från OPIC

Prova bevaka offentlig upphandling utan kostnad


Nyheter från Upphandling24

Synpunkter på sajten? Kontakta sajtansvarig: Bo Nordlin | Kontakta Anbud24 | Om cookies, personuppgifter & copyright
Karlbergsv. 77 106 78 Stockholm Tel: 08-453 60 00 Karta |