Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Öppet möte om giftfri förskola


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Nya miljökrav på medicinteknisk utrustning


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Seminarier på webben


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Nya IT-upphandlingen ska underlätta för SME

Strategiska upphandlingar

Strategiska upphandlingar, vecka 38

Fler erfarenheter

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Nätverksträff: Sätt rätt pris i anbudet


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Almedalen i efterhand


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Vägledning om samarbeten


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Förhandsinsyn ingen garanti för att slippa upphandlingsskadeavgift


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Offentlig upphandling och finansiering i EU


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Nya upphandlingsregler 2016


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Konkurrensverkets frukostseminarier


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Avropsmodellen stred inte mot LOU


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Riktlinjer för direktupphandling och dokumentation


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

MSR fortsätter hos KKV


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Förstudie om taxitjänster


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Avbröt upphandling på grund av nollanbud


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Enklare att använda TendSign


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Sociala hänsyn i upphandlingar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

De är Trafikverkets största leverantörer

Anbud24 på Linkedin

Nätverksträff 1a oktober

Säljskolan

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Påverka nästa upphandling redan i säljmötet


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Ledningen måste skapa tydliga mål


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Jobba metodiskt med din försäljning

Överprövning

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Så fungerar en avtalsspärr


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Synnerlig brådska får inte bero på bristande planering


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Alltid skriftlig ansökan om överprövning

Rättsfallsanalys

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Försäkringsmäklare från samma bolag var underleverantör


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Viktigt vara tydlig vid åberopande av annans kapacitet


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

HFD gick emot underrätternas domar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Måste klart framgå vem anbudet kommer ifrån


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

"Laga kraft" viktig för bedömning av proportionalitet

Anbudsexperten svarar

Anbudsskolan

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Leta skall-krav och utvärderingskriterier


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Planera innan du börjar skriva


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Skapa dig en bild av upphandlingen


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Hitta rätt affär


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Var tydlig med ditt budskap i e-anbudet

Marknadsanalys

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Hälften av kraven i LOV-upphandlingar är uppföljningsbara


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Kunskap största hindret för miljöanpassade inköp


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Stark prispress i städupphandlingar


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Ekologisk trend på den offentliga livsmedelsmarknaden


Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Byggbranschen överlägset störst på offentlig marknad

Exklusivt för medlemmar

- Anbud24:

Ny praxis kring svenska som anbudsspråk

Nätverksträffen 23/5

Ladda hem presentationen

Sök på Anbud24

Bli medlem i Anbud24

Gör bättre affärer
med offentlig sektor

Anbud24 är analys- och nyhetstjänsten för dig som arbetar aktivt med anbud mot offentlig sektor. Bli medlem i Anbud24 och skaffa dig ett försprång.


Bo Nordlin, chefredaktör

Frågor, tips eller synpunkter?

Kontakta oss!

Vi gör Anbud24 för dig som jobbar strategiskt med anbud mot offentlig sektor. Därför vill vi ha dina synpunkter på hur vi kan göra den här tjänsten bättre och vad du saknar. Kontakta oss här.


Anbud24 är en medlemssajt för dig som arbetar med försäljning till offentlig sektor. Innehållet på sajten är låst för icke-medlemmar. Förutom medlemssajten arrangerar Anbud24 nätverksträffar. Anbud24 är en systersajt till Upphandling24 som bevakar offentlig upphandling och till Inköp24 som vänder sig till inköpare i privat näringsliv.

Platsannonser Anbud24

Erbjudande från OPIC

Prova bevaka offentlig upphandling utan kostnad


Nyheter från Upphandling24

Synpunkter på sajten? Kontakta sajtansvarig: Bo Nordlin | Kontakta Anbud24 | Om cookies, personuppgifter & copyright
Karlbergsv. 77 106 78 Stockholm Tel: 08-453 60 00 Karta |